Αιδιοπλαστική | πλαστική χειλέων αιδίου

Η αιδοιοπλαστική ή πλαστική χειλέων αιδίου, είναι μια χειρουργική διαδικασία που αποσκοπεί στην αναπαραγωγή, ανασύσταση ή αναμόρφωση της περιοχής του αιδοίου. Η αιδοιοπλαστική - πλαστική χειλέων αιδίου μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επεμβάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ασθενούς. Ορισμένες κοινές διαδικασίες αιδοιοπλαστικής περιλαμβάνουν:

  1. Αιδοιοπλαστική ανύψωση: Επιτυγχάνει την ανύψωση και τη σύσφιξη του αιδοίου, προσφέροντας ένα πιο νεανικό και αισθητικά ευχάριστο εμφάνιση.

  2. Αιδοιοπλαστική μείωση χείλη: Στοχεύει στη μείωση του μεγέθους ή του εξωτερικού όγκου των χειλών, επιλύοντας προβλήματα ενοχλητικών ή ανασφάλειας.

  3. Αιδοιοπλαστική λιποαναρρόφηση: Αποσκοπεί στην απομάκρυνση περιττού λίπους από την περιοχή του αιδοίου, βελτιώνοντας το σχήμα και τον ορισμό της περιοχής.Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες γυναικών που αναζητούν τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση:

  1. Αυτές που βιώνουν σωματική δυσφορία ή θέλουν απλά να αλλάξουν την εμφάνιση των γεννητικών οργάνων τους (το μεγαλύτερο ποσοστό)
  2. Aτομα με με συγγενείς παθήσεις όπως intersex

Το μέγεθος, το χρώμα, και το σχήμα των χειλέων διαφέρουν σημαντικά από γυναίκα σε γυναίκα, και μπορεί να αλλάξει, ως αποτέλεσμα τοκετού, γήρανσης, ατυχήματος, σεξουαλικών πρακτικών και άλλων σπανιοτέρων καταστάσεων.