Πλαστική χειρουργική γεννητικών οργάνων στη Γυναίκα

 

Η πλαστική χειρουργική γεννητικών οργάνων για γυναίκες περιλαμβάνει μια σειρά από επεμβάσεις που στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση, αποκατάσταση ή βελτίωση των γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Ανύψωση του στήθους (Μαστοπηξία): Αυτή η επέμβαση αποσκοπεί στην ανύψωση και ανόρθωση του στήθους, ενισχύοντας την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση της γυναίκας.

Μείωση του μεγέθους του στήθους (Μαστεκτομή): Αυτή η επέμβαση αφορά τη μείωση του μεγέθους του στήθους, βοηθώντας στην ελαφρυντική αλλαγή του βάρους και την ανακούφιση από προβλήματα που σχετίζονται με το μεγάλο μέγεθος του στήθους.

Αύξηση του μεγέθους του στήθους (Μαστοπλαστική με εμφύτευση ενθέματος): Αυτή η επέμβαση αποσκοπεί στην αύξηση του μεγέθους του στήθους με τη χρήση εμφυτευμάτων σιλικόνης ή φυσικού ιδιού μαστού.

Αναδιαμόρφωση των γεννητικών χειλιών (Λαβιοπλαστική): Αυτή η επέμβαση στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των εξωτερικών γεννητικών χειλιών για να βελτιώσει την εμφάνιση ή να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την άνεση.

Ανάπλαση μετά από γέννηση (Μαμοπλαστική): Αυτή η επέμβαση αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση και επανόρθωση του στήθους μετά από τη γέννηση.

Η εφαρμογή των παραπάνω επεμβάσεων εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες κάθε γυναίκας. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο πλαστικό χειρουργό για να σας παράσχει τις κατάλληλες συμβουλές και να σας καθοδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης. Ο πλαστικός χειρουργός θα αξιολογήσει την υγεία σας, τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας προτού προτείνει την κατάλληλη επέμβαση.