ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΟΣΧΕΟΥ

ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΟΣΧΕΟΥ

Η μεγαλύτερη ενασχόληση των ανδρών σήμερα , με την εμφάνισή τους, οδήγησε και σε αύξηση των επεμβάσεων που διορθώνουν αισθητικά την περιοχή (Λίφτινγκ οσχέου ή κατά κάποιους “balls ironing”, καθώς η μείωσή του οδηγεί και σε μείωση των πτυχών).
Ενδείξεις
  • Δυσμορφία
  • Απώλεια ελαστικότητας
  • Δυσαρέσκεια κατά το σεξ, το ντύσιμο, δραστηριότητες ιππαστί
  • Χρόνιος πόνος
  • Συχνές φλεγμονές
Χειρουργικές μέθοδοι