Πλαστική χειρουργική γεννητικών οργάνων στον Άνδρα

 

Η πλαστική χειρουργική γεννητικών οργάνων για άνδρες περιλαμβάνει διάφορες επεμβάσεις που εφαρμόζονται για να βελτιώσουν την εμφάνιση ή τη λειτουργία των γεννητικών οργάνων. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ασθενούς, μπορούν να γίνουν οι εξής επεμβάσεις:

Αύξηση μεγέθους πέους: Η επέμβαση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση του μήκους ή της περιφέρειας του πέους. Μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, όπως η χρήση εμφυτευμάτων, η λίπος μεταφορά ή η τοποθέτηση αλλόγονων υλικών.

Αντιμετώπιση φιμώσεων: Η φιμώση αναφέρεται στην περιορισμένη κίνηση του δέρματος γύρω από την κεφαλή του πέους. Η πλαστική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί για την απομάκρυνση του περιορισμού και τη βελτίωση της κίνησης.

Επισκευή υποευωδίας: Η υποευωδία αναφέρεται στην κατάσταση όπου η ουρήθρα δεν είναι ευθυγραμμισμένη με το άνοιγμα στην κεφαλή του πέους. Η πλαστική χειρουργική μπορεί να διορθώσει αυτήν την ανωμαλία.

Επισκευή παραμορφώσεων πέους: Παραμορφώσεις όπως η καμπυλότητα του πέους (π.χ. πάθηση Peyronie) μπορούν να διορθωθούν με πλαστική χειρουργική.

Κάθε επέμβαση πρέπει να γίνεται από έμπειρο πλαστικό χειρουργό και μετά από διεξοδική συζήτηση με τον ασθενή, προκειμένου να κατανοηθούν οι επιθυμίες του και να προταθεί η κατάλληλη επέμβαση.