ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΠΕΟΥΣ)

ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΠΕΟΥΣ)

Η αυξητική πέους αποτελεί τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση στους άνδρες. Αφορά συνηθέστερα σε επιμήκυνση του πέους και αρκετές φορές σε συνδυασμό της με διόγκωσή του (αύξηση της περιμέτρου του).

“ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ, ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΕΟΥΣ (ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΟΥΡΟΛΟΓΟ ΔΗΜ.ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ.”
Χειρουργικές μέθοδοι
Απλή επιμήκυνση πέους
  • διατομή συνδέσμων
  • τομή v-y
  • λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή όπου απαιτείται
Αυξητική πέους (επιμήκυνση και πάχυνση), με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς lipogems
  • διατομή συνδέσμων
  • λιποαναρρόφηση
  • λιποφίλινγκ, με ή χωρίς βλαστικά κύτταρα
Αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού, ή πλάσματος και scaffolds
  • τομή περιτομής και απογύμνωση (degloving) του πέους (κατεβάζουμε δέρμα και δαρτό μέχρι τη βάση του)
  • διατομή συνδέσμων
  • τοποθέτηση βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων πολυγλυκονικού οξέως, εμβαπτισμένων σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος του ασθενούς
  • επαναφορά του δέρματος και συρραφή του
Η επέμβαση αυξητικής πέους γίνεται υπό γενική αναισθησία. 
Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη του χειρουργείου.

Αποτέλεσμα
Επιπλοκές