ΧΑΛΙΝΟΣ

ΧΑΛΙΝΟΣ

Ονομάζεται το «πετσάκι» που βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια της βαλάνου, στη συνέχεια του έξω στομίου της ουρήθρας, και σε αρκετούς άνδρες είναι μικρό ή ανελαστικό, με αποτέλεσμα να τους ενοχλεί στη στύση ή και να κόβεται ατελώς πολλές φορές στη διάρκεια της επαφής, προκαλώντας ανησυχία λόγω της αιμορραγίας.

Η θεραπεία του είναι η εκτομή του (χαλινοτομή), με τοπική αναισθησία, στο χώρο του ιατρείου.